Ιατρικός έλεγχος από την παιδίατρο του σχολείου μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και γραπτή ενημέρωση προς τους γονείς για την πορεία υγείας του παιδιού τους.


Ασφαλιστική κάλυψη με προσωπική κάρτα του ασφαλιζόμενου παιδιού.


Συνεργαζόμαστε με παιδοψυχολόγο, η οποία παρακολουθεί στη συναισθηματική και νοητική εξέλιξη κάθε παιδιού και σε συνεργασία με την παιδαγωγό, συντάσσει τον ατομικό φάκελο.
Στο χώρο μας πραγματοποιούνται συχνές συγκεντρώσεις γονέων-παιδαγωγών και παιδοψυχολόγου για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής εξέλιξης του παιδιού.


Μεταφορά των μαθητών μας από και προς τον «Ηλιάτορα» με σχολικό λεωφορείο.


Στο καθημερινό πρόγραμμα σίτισης παρέχουμε στα παιδιά πρόγευμα και γεύμα ειδικά μελετημένο και υπογεγραμμένο από την παιδίατρο του σχολείου μας.


Καθημερινή έντυπη ενημέρωση των δραστηριοτήτων του παιδιού η οποία συντάσσεται από την παιδαγωγό του τμήματος.